Спеціальна гістологія та ембріологія — страница 135

2681 При недостачі глюкокортикоїдної функції надниркових залоз затримується вікова інволюція вилочкової залози, що може привести до тіміко-лімфатичного статусу. Порушення яких структур надниркових залоз зумовлює дану патологію?

 • A. Клубочкової зони.
 • B. Мозкової речовини. .
 • C. Сітчастої зони.
 • D. Пучкової зони .
 • E. Суданофобного шару.

2682 В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належ ить дана морфологічна ознака?

 • A. Щитоподібній залозі.
 • B. Лімфатичному вузлу.
 • C. Селезінці .
 • D. Наднирковим залозам .
 • E. Яєчнику.

2683 На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був пошкоджений:

 • A. Мезенхіма.
 • B. Мезодерма.
 • C. Ентодерма.
 • D. Ектодерма.
 • E. Ектомезенхіма.

2684 В епідермісі шкіри є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

 • A. Кератиноцити зернистого шару.
 • B. Меланоцити.
 • C. Кератиноцити базального шару.
 • D. Клітини Лангерганса.
 • E. Кератиноцити остистого шару.

2685 При гістологічному дослідженні біоптату шкіри людини виявлена тільки щільна неоформлена сполучна тканина Який шар цього органу був представлений для вивчення?

 • A. Гіподерма.
 • B. Епідерма
 • C. Сосочковий шар дерми
 • D. Сітчастий шар дерми.
 • E. Мязова пластинка

2686 При А-авітамінозі посилюються процеси ороговіння шкіри. Який білок при цьому накоплюється в роговому шарі епідермісу?

 • A. Кератогіалін.
 • B. Елеідин.
 • C. Глобуліни.
 • D. Кератин.
 • E. Альбуміни.

2687 В гістологічному препараті біоптату епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видно клітини, які діляться. Який процес забезпечують ці клітини?

 • A. Репаративну регенерацію.
 • B. Диференціацію.
 • C. Адаптацію.
 • D. Фізіологічну регенерацію.
 • E. Апоптоз.

2688 Відомо, що в процесі життєдіяльності організму поверхневі лусочки рогового шару епідермісу шкіри постійно злущуються (відриваються). Вказати, який механізм лежить в основі даного процесу:

 • A. Порушення ліпідного міжклітинного бар’єру.
 • B. Нагромадження в клітинах білка елеідину
 • C. Нагромадження в клітинах білка філагрину.
 • D. Розчинення міжклітинних десмосом кератиносомами.
 • E. Нагромадження в клітинах білка кератогіаліну.

2689 При опіках І–ІІ ступеню пошкоджується епідерміс шкіри. Визначити за рахунок яких клітинних шарів можлива регенерація епідермісу.

 • A. Блискучого і шипуватого.
 • B. Блискучого і зернистого.
 • C. Зернистого і шипуватого.
 • D. Базального і шипуватого.
 • E. Рогового і блискучого.

2690 Вивчення відбитків виступів епідермісу пальців рук (дактилоскопія) використовується в криміналістиці для ідентифікації особи. Рельєф якого шару шкіри обумовлює рисунок?

 • A. Остистого.
 • B. Сітчастого.
 • C. Гіподерми.
 • D. Сосочкового.
 • E. Базального.

2691 У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками, які мають гранули темнокоричневого кольору в цитоплазмі. Що це за клітини?

 • A. Внутрішньо епідермальні макрофаги .
 • B. Кератиноцити.
 • C. Клітини Меркеля.
 • D. Меланоцити.
 • E. Лімфоцити .

2692 В судово–медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

 • A. Щільна неоформлена сполучна.
 • B. Щільна оформлена сполучна.
 • C. Ретикулярна.
 • D. Пухка волокниста сполучна.
 • E. Жирова .

2693 У хворого виявлене легке почервоніння шкіри та лущення ділянок шкіри з підвищеною гіперемією. Межі пошкоджених ділянок шкіри чітко окреслені, мають неправильну форму, при пальпації безболісні. Який із епітеліїв вражений мікозом?

 • A. Перехідний.
 • B. Багатошаровий кубічний.
 • C. Багатошаровий плоский не зроговілий.
 • D. Багатошаровий плоский зроговілий.
 • E. Багатошаровий циліндричний війчастий.

2694 У хворого діагностовано тепловий удар в результаті довготривалої роботи в резиновому комбінезоні. Яка функція шкіри була порушена?

 • A. Депонування крові.
 • B. Захисна.
 • C. Рецепторна.
 • D. Тепловіддача.
 • E. Екскреторна.

2695 Організм знаходиться в умовах голодування. В яких ділянках організму шкіра зберігає шар підшкірної жирової клітковини навіть при крайньому ступені виснаження?

 • A. В очній ямці .
 • B. На долонях і підошвах .
 • C. На обличчі .
 • D. На долонях,підошвах,в очній ямці .
 • E. Між лопатками.

2696 Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться або загальмується перш за все?

 • A. Захисна.
 • B. Бар’єрна.
 • C. Всмоктувальна.
 • D. Регенеративна.
 • E. Рецепторна.

2697 На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинений апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

 • A. Кератиноцити.
 • B. Клітини Лангенгарса.
 • C. Клітини Меркеля.
 • D. Меланоцити.
 • E. Тканинні базофіли.

2698 Старіння шкіри людини характеризується утворенням зморщок та складок. Зміни у яких структурах головним чином викликають цей стан?

 • A. Еластичних волокнах.
 • B. Епідермісі.
 • C. Аморфній речовині .
 • D. Колагенових волокнах.
 • E. Підшкірній жировій клітковині.

2699 На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвати клітини, які послужать джерелом його регенерації.

 • A. Шари крилатих клітин.
 • B. Шари базальних клітин.
 • C. Шари крилатих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки.
 • D. Шари крилатих і базальних клітин
 • E. Шари крилатих клітин і блискучого шару

2700 В гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого органу, слизова оболонка якого вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Який це орган?

 • A. Дно шлунка.
 • B. Пілоричний відділ.
 • C. Кардіальний відділ.
 • D. Стравохід.
 • E. Перехід стравоходу в шлунок.

Добавить комментарий