Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія — страница 68

1341 Основна ціль терапії при облітеруючому ендартериіті? A. Відновлення або покращення капілярного кровобігу B. Відновлення прохідності вени C. Відновлення прохідності лімфи D. Відновлення прохідності магістральних артерій E. Покращення інервації нижньої кінцівки 1342 Декомпресійна остеоперфорація виконується при: A. Облітеруючому атеросклерозі B.

Спеціальна гістологія та ембріологія — страница 135

2681 При недостачі глюкокортикоїдної функції надниркових залоз затримується вікова інволюція вилочкової залози, що може привести до тіміко-лімфатичного статусу. Порушення яких структур надниркових залоз зумовлює дану патологію? A. Клубочкової зони. B. Мозкової речовини. . C. Сітчастої зони. D. Пучкової зони .

Загальні питання профпатології. Професійні захворювання, викликані впливом промислових аерозолів і фізичних та хімічних факторів. — страница 3

41 Вказати, що потрібно для запобігання перевтоми на виробництві: A. Вживати вітамінно-сольові суміші та антиоксиданти. B. Змінити фах. C. Збільшити тривалість сну. D. Додержуватись раціонального режиму праці та відпочинку. E. Своєчасно одержувати робоче завдання. 42 Важкість праці – це: A.

Симптоми та синдроми в хірургії — страница 57

1121 Жовчний міхур добре доступний огляду при положенні хворого: A. На спині при горизонтальному положенні столу B. На спині з опущеним головним кінцем столу C. На правому боці з піднятим головним кінцем столу D. На лівому боці з піднесеним головному

ПРОПЕДЕВТИКА Основні методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб — страница 95

1881 У хворої, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого передсердя. Яка основна ознака її? A. RІІІ>RI>RІІ; B. RІР-mitrale C. P-pulmonale. D. розширений, двогорбий зубець Р. 1882 Хвора 35 років поступила в кардіологічне відділення. В

Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів і систем. Гормональні, вітамінні, протизапальні, протиалергічні, імунотропні та ферментні лікарські засоби — страница 25

481 Хворий з ІХС скажить на гострий біль за грудиною, що виникає при фізичному навантаженні. Який препарат є засобом вибору при приступі стенокардії? A. Сустак B. Нітрогліцерин C. Молсидомін D. Анаприлін E. Фенігідин 482 Хворий знаходиться на диспансерному обліку з

Лучевая диагностика заболеваний — страница 31

601 Для пенетрации язвенной полости характерно: A. Скопление жидкости в брюшной полости B. Скопление воздуха в брюшной полости C. Наличие двух или трехслойности содержимого в язвенной полости D. Отсутствие жидкости в язвенной полости E. Отсутствие газа в язвенной полости 602

Догляд за хворими в педіатрії — страница 52

1021 Під час виконання ранкового туалету у гастроентерологічному відділенні медична сестра помітила у слуховому ході хворого багато сірки. Який розчин сприяє віходженню сірки ? A. Калію перманганату B. 2 % борної кислоти C. 3 % водню пероксиду D. 2 %

Нормальна анатомія: Анатомія опорно-рухового апарату — страница 75

1481 На рентгенограмі таза видно, що всі три частини кульшової кістки відокремлені проміжками, які відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Для якого віку це характерно? A. 1 — 16 років B. 18 — 25 років C. 26 — 30 роки D.

Дитячі інфекційні хвороби. — страница 63

1241 У дитини із помірною інтоксикацією, стійким ізольованим збільшенням обох привушних слинних залоз зроблено їх біопсію. Виявлено гігантські клітини «совині очі». Вкажіть діагноз в цьому випадку. A. Цитомегаловірусна інфекція, ізольована форма, сіалоаденіт B. Паротитна інфекція, ізольована залозиста форма C. Лімфобластний